ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวันได้