ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2

อรุณรัตน์ อนุนิวัฒน์

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวันได้