เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชานาฏศิลป์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทิพย์พิมาน ทองชมภู

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย วิวัฒนาการของละครสมัยต่างๆ ปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น นาฏศัพท์ ภาษาท่า รำวงมาตรฐาน