homeมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชานาฏศิลป์
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชานาฏศิลป์

ผู้สอน
ทิพย์พิมาน ทองชมภู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชานาฏศิลป์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13210

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย วิวัฒนาการของละครสมัยต่างๆ ปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น นาฏศัพท์ ภาษาท่า รำวงมาตรฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)