homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
chutima nuntasan
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13227

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ครูให้เนื้อหา แบบฝึกหัดและคำถาม

2. นักเรียนส่งคำตอบกลับมา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)