ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

โชคชัย นาไชย

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่6