homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ผู้สอน
โชคชัย นาไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13238

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)