ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

โชคชัย นาไชย

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่3