homeฝ่ายธุรการ
personperson_add
ฝ่ายธุรการ

ผู้สอน
นาย สวานิตย์ ศิริบูรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฝ่ายธุรการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13242

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

งานฝ่ายธุรการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)