ผู้สอน
นาย สวานิตย์ ศิริบูรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฝ่ายธุรการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13242

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

งานฝ่ายธุรการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์