homeวิทยาศาสตร์
person
วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นาง ดวงตะวัน คุนาเลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1328

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)