วิทยาศาสตร์


ผู้สอน
นาง ดวงตะวัน คุนาเลา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา
1328

สถานศึกษา
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books