homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเคมีเพิ่มเติม 5
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเคมีเพิ่มเติม 5

ผู้สอน
person
จิีรนันท์ จันทยุทธ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเคมีเพิ่มเติม 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13284

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเคมีเพิ่มเติม 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)