ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเคมีเพิ่มเติม 5

จิีรนันท์ จันทยุทธ

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเคมีเพิ่มเติม 5