ชั้นเรียนแสนสุข

ศิริพร สระมูล

โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน