ผู้สอน
ชูพงศ์ ปัญจมะวัต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภาคปลาย 57


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13296

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ วิชา จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภาคปลาย 57