homeมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ผู้สอน
นาย ปริญญา แก้วพิมพ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13304

สถานศึกษา
โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน ทังหมด 11 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)