ผู้สอน
นาย ปริญญา แก้วพิมพ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13304

สถานศึกษา

โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง


คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน ทังหมด 11 คน