ชั้น ม.1 ประวัติศาสตร์(ส21106)
ผู้สอน

ณัฐพงศ์ เทียมเพ็ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1 ประวัติศาสตร์(ส21106)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13306

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.