homeชั้น ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ.23102
person
ชั้น ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ.23102

ผู้สอน
สุภาวดี ยนต์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ.23102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13362

สถานศึกษา
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ อบจ.มหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

ฝึกพูด และอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)