homeชั้น ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ.23102
personperson_add
ชั้น ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ.23102

ผู้สอน
สุภาวดี ยนต์ชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ.23102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13362

สถานศึกษา
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ อบจ.มหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกพูด และอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)