homeชั้นม.3 คณิคศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียน 2
person
ชั้นม.3 คณิคศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียน 2

ผู้สอน
นาง นภัค แก้วพินิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นม.3 คณิคศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียน 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13377

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อสมการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)