homeชั้นม.3 คณิคศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียน 2
personperson_add
ชั้นม.3 คณิคศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียน 2

ผู้สอน
นาง นภัค แก้วพินิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นม.3 คณิคศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียน 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13377

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อสมการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)