homeม.4 วิชาเคมี ว30221
person
ม.4 วิชาเคมี ว30221

ผู้สอน
สุกัญญา ทิพรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4 วิชาเคมี ว30221

Class ID
13381

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

แบบอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติธาตุตามตารางธาตุ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)