ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นายปัญญา ชัยนามล

โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน