homeมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษา พ33202
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษา พ33202

ผู้สอน
นางจิระภา เจริญนนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษา พ33202

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13390

สถานศึกษา
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ อบจ.มหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเรียนเรื่องทักษะชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)