ผู้สอน
นางจิระภา เจริญนนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษา พ33202


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13390

สถานศึกษา

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ อบจ.มหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเรียนเรื่องทักษะชีวิต