homeวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6 อ.33102
personperson_add
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6 อ.33102

ผู้สอน
person
นายโกมิน นิลบุตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6 อ.33102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13391

สถานศึกษา
โคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟังพูดอ่านเขียนหลักไวยกรณ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)