วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6 อ.33102
ผู้สอน

นายโกมิน นิลบุตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6 อ.33102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13391

สถานศึกษา
โคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟังพูดอ่านเขียนหลักไวยกรณ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.