คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม