homeการงานอาชีพฯ ม.4
person
การงานอาชีพฯ ม.4

ผู้สอน
ณัฏฐเอก เภสัชชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพฯ ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13403

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม (อจบ.มหาสารคาม)

คำอธิบายวิชาClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)