homeการงานอาชีพฯ ม.4
personperson_add
การงานอาชีพฯ ม.4

ผู้สอน
ณัฏฐเอก เภสัชชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพฯ ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13403

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม (อจบ.มหาสารคาม)

คำอธิบายชั้นเรียนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)