homeม. 5/2 อาเซียนศึกษา
personperson_add
ม. 5/2 อาเซียนศึกษา

ผู้สอน
person
นาง ราตรี แสนตรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม. 5/2 อาเซียนศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13406

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)