ม.3 อ23102
ผู้สอน

นางสุนทรี ภูกงลี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.3 อ23102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13407

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.