เกิ้งโมเดล
ผู้สอน

นาง เดือนนภา เหง้าโคกงาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เกิ้งโมเดล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13408

สถานศึกษา
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจระบบการเรียนรู้แบบเกิ้งโมเดล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.