homeเกิ้งโมเดล
personperson_add
เกิ้งโมเดล

ผู้สอน
นาง เดือนนภา เหง้าโคกงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เกิ้งโมเดล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13408

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจระบบการเรียนรู้แบบเกิ้งโมเดล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)