home1/1 ค21102
person
1/1 ค21102

ผู้สอน
ศราวุธ พลราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/1 ค21102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13411

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม(อบจ.มหาสารคาม)

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ค21102


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)