homeเทคโนโลยีกัยการพัฒนา sec024
person
เทคโนโลยีกัยการพัฒนา sec024

ผู้สอน
นาย วราวุธ ยอดจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีกัยการพัฒนา sec024

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13435

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รปศ.รุ่น 32

เครื่องกล รุ่น 35


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)