คิดเร็ว
ผู้สอน

ภาสกร พรหมสวัสดิ์เดชา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คิดเร็ว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13475

สถานศึกษา
โรงเรียนนิรมลชุมพร

คำอธิบายชั้นเรียน

สำรวจ สรุป และรายงานผลการรวบรวมข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.