homeนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
personperson_add
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

ผู้สอน
tonaor rbotpa
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13485

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)