ทุกคนเรียนได้


ผู้สอน
สมบัติ คมสัน
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทุกคนเรียนได้

รหัสวิชา
1356

สถานศึกษา
ทุกเวลาและวินาที ทุกแหล่งที่คือหน้าต่างสู่การเรียนรู้

คำอธิบายวิชา

ใครก็ได้ที่อยากรู้อยากเห็น สงสัยใคร่เรียน เข้ามาเรียนได้ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books