homeทุกคนเรียนได้
person
ทุกคนเรียนได้

ผู้สอน
สมบัติ คมสัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทุกคนเรียนได้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1356

สถานศึกษา
ทุกเวลาและวินาที ทุกแหล่งที่คือหน้าต่างสู่การเรียนรู้

คำอธิบายวิชา

ใครก็ได้ที่อยากรู้อยากเห็น สงสัยใคร่เรียน เข้ามาเรียนได้ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)