ทุกคนเรียนได้

สมบัติ คมสัน

ทุกเวลาและวินาที ทุกแหล่งที่คือหน้าต่างสู่การเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

ใครก็ได้ที่อยากรู้อยากเห็น สงสัยใคร่เรียน เข้ามาเรียนได้ครับ