homeวิชาโครงการนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์(PROJECT)
person
วิชาโครงการนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์(PROJECT)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาโครงการนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์(PROJECT)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1357

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาโครงการนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์(PROJECT)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)