homeวิชาโครงการนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์(PROJECT)
personperson_add
วิชาโครงการนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์(PROJECT)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาโครงการนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์(PROJECT)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1357

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงการนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์(PROJECT)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)