homeวิทยาศาสตร์ ม.2 ว 22102
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.2 ว 22102

ผู้สอน
จารุวรรณ กึกก้อง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.2 ว 22102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13610

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ค่ะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)