homeพนักงานสัมพันธ์
personperson_add
พนักงานสัมพันธ์

ผู้สอน
นาย ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พนักงานสัมพันธ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1365

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับสู๋ ClassStart เพื่่อซักถาม มอบหมายงาน ส่งงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)