homeสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
person
นาย ทศพร พรหมจารย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1369

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)