homeภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1
personperson_add
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1

ผู้สอน
จุฬาลักษณ์ เขตชมภู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13717

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เก่ง ดี มี สุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)