homeการบัญชีชั้นกลาง 2
person
การบัญชีชั้นกลาง 2

ผู้สอน
พัชรินทร์ โสมปาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีชั้นกลาง 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1372

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)