homeการบัญชีชั้นกลาง 2
personperson_add
การบัญชีชั้นกลาง 2

ผู้สอน
person
พัชรินทร์ โสมปาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีชั้นกลาง 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1372

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)