เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ม.2 ม.3 ม.4 ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัจฉรียา เคแสง

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาเรียนได้ด้วยตนเอง ในรายวิชา ศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,4,5