เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม. 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิบูลย์ อันพิมพา

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

ใช้ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ม. 6