3502103 ระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ระบบ
ผู้สอน

ดร. อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3502103 ระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ระบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13753

สถานศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบการปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ระบบ (Operating System and System Software) 3502103 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์ระบบ โตรงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การกำหนกกระบวนการ การติดต่อสื่อสารด้วยกระบวนการขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจำ และหน่วยความจำสำรอง ความจำเสมือน ความปลอดภัย การป้องกัน รับเข้า ส่งออก การจัดสรรทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร์ การติดตาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย และเครือข่าย แนวโน้มของระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ระบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.