ผู้สอน
เมธารัตน์ จันตะนี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13756

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1