homeวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ผู้สอน
อภิชญา เพ็งคาสุคันโธ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13785

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)