เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บังอร กรมสม

โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของสิ่งของที่สนใจ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ กล้องดิจิทัล ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ