เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พิชญนันท์ พยัคฆ์สิงห์

โรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลา 13 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)