การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ป.3

พิชญนันท์ พยัคฆ์สิงห์

โรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลา 13 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)