การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
ผู้สอน

นฤมล บุญประเสริฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13832

สถานศึกษา
โรงเรียน เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ)

คำอธิบายชั้นเรียน

หมวดวิชาบังคับ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.