เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรอุมา อินแตน

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

เวลา 10.20 - 12.00 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น