เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรอุมา อินแตน

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

เวลา 08.30 - 10.10 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี