เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วีระวัฒน์ บุญบรรดาล

โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวณยุทธ ประชาสรรค์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 30 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี