คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชนาธิป ไตรถาวร

วัดกลางคลองสระบัว

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์