การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

นายมูหัมหมัดซุกรี กาซอ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ