เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายมูหัมหมัดซุกรี กาซอ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ