การพัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
ผู้สอน

นายมูหัมหมัดซุกรี กาซอ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13933

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.