ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต จันทร์บ่าย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13974

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันจันทร์ เวลาเรียน 13.00-16.00 น.