ชุมนุมนักดูดาวสมัครเล่น

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนออนไลน์วิชานี้สำหรับการทำกิจกรรม ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและครูที่ปรึกษา ชุมนุมนักดูดาวสมัครเล่นบางจานวิทยา